Vår vision

Vi har som långsiktigt mål att bli regionens mest uppskattade och kundernas först val,
när det gäller Trafiklösningar och trafikanordningar. Vi definierar vår region som Gävleborg och Mälardalen.

Våra “Fem Pelare”

Vi är övertygade att vi kan uppnå vår vision och långsiktiga mål genom att enträget jobba vidare
med dom fem områden vi definierat som våra strategier och vägvisare.

Servicegrad
0%

Vi finns till för våra kunder

Vi ska finnas tillhands när du behöver oss, inte omvänt.
För oss skall det inte finnas några obekväma tider.

Kvalitet
0%

Alltid rätt kvalitet

Vi ska genom att ha bra arbetssätt, ordning och reda på materialet och rätt kompetens leverera hög kvalitet i det vi gör
Prisvärdhet
0%

Högt kundvärde

Genom väl genomtänkta arbetssätt, stor dos entreprenörsanda och bra koll på kostnader ska vi kunna erbjuda dig riktigt konkurrenskraftiga priser
Samarbetsvilja
0%

Lätta att jobba med

Vi siktar på att bygga långsiktiga och djupa relationer med våra kunder. Vi tror på att bygga “vinna-vinna relationer”
Kreativitet
0%

Vi löser uppgiften

Vi tror vi kan skapa överlägset kundvärde för dig genom att tänka annorlunda och att hela tiden utgå från ditt behov inte vårat.