Arbete på väg, steg 1.1

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr495
Kom igång

Kursbeskrivning

Denna utbildning ”Arbete på väg 1.1” ger dig teoretisk kunskap i hur du arbetar på vägen på ett säkert sätt. Du har när som helst möjlighet att repetera din kunskap genom att logga in på ditt konto. Efter avslutad utbildning kan du hämta ett digitalt utbildningsbevis under ”Mina Sidor”. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Digitalt certifikat

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:3) är arbetsgivaren ansvarig för sin anställda personal och ska se till att personalen kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har även ansvar för att personalen är rätt utbildad för sin arbetsuppgift samt att den har blivit tilldelad rätt skyddsutrustning och rätt förutsättningar för att använda den.