Hvad er en APV og hvorfor skal der laves APV

Hvad er APV, Arbejdspladsvurdering

Alle danske virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, Arbejdspladsvurdering og blev et lovkrav allerede i 1992.

En APV, Arbejdspladsvurdering er en forlængelse af arbejdsgiveren instruktionspligt.
Arbejdsgiverens instruktionspligt har til formål at sikre, at arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En APV skal indeholde virksomhedens væsentlige risikoforhold dvs. forhold som kan give nedslidning, både psykisk og fysisk, samt forhold der er direkte ulykkes truende.

APV’en er virksomhedens redskab til, at skabe systematik i virksomheds arbejdsmiljøarbejde og kan på en måde betegnes som en huskeseddel. APV, Arbejdspladsvurderingen skal sikre, at I kommer i hus med virksomhedens rigtige risikoforhold der nu engang er i virksomheden. Ved udarbejdelse af en APV, arbejdsladsvurdering er der metodefrihed, hvilket vil sige at I kortlægge risikoforholdende ved eksempelvis en dialog med de ansatte, runderinger af virksomheden, byggepladsen eller produktionen eller foretag kortlægningen i finder mest hensigtsmæssig. Det vigtige er at i kommer frem til de relevante risikoforhold i virksomheden.